Redovisning

redovisning

Vi tar hand om er redovisning och ni koncentrerar er på er kärnverksamhet. På det sättet frigör vi tid för er att skapa intäkter.

Inom vår tjänst redovisning, förutom bokföringen, innefattar rapporter och underlag som du använder dig av för att ta ekonomiska beslut om verksamheten. Inom vår tjäsnt redovisning erbjuder vi också de underlag som du enligt regelverken måste lämna in och redovisa till olika myndigheter till exempel årsredovisning och deklaration.

Vi har en lång erfarenhet vad det gäller löpande redovisning. Vi värdesätter en nära och varaktig relation med våra kunder där kommunikation är en viktig pusselbit. Vi finns alltid till hands om frågor och funderingar uppstår om er redovisning.