Bokslut

bokslut

Vi tar hand om er bokslut och ni koncentrerar er på er kärnverksamhet. På det sättet frigör vi tid för er att skapa intäkter. Vi har en lång erfarenhet vad det gäller löpande bokslut.

Inom bokslut tjänst utför vi en sammanställning av företagets bokföring vid räkenskapsårets slut och består av en resultaträkning och en balansräkning. Sen raporterar vi till dig bokslutsresultaten.

Vi värdesätter en nära och varaktig relation med våra kunder där kommunikation är en viktig pusselbit. Vi finns alltid till hands om frågor och funderingar uppstår om er bokslut.