Årsredovisning

arsredovisning

Vi tar hand om er årsredovisning och ni koncentrerar er på er kärnverksamhet. På det sättet frigör vi tid för er att skapa intäkter.

Vi har en lång erfarenhet vad det gäller löpande årsredovisning. Inom tjänsten årsredovisning erbjuder vi en sammanställning av företagets räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Vår tjänst inom årsredovisning består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.

Vi värdesätter en nära och varaktig relation med våra kunder där kommunikation är en viktig pusselbit. Vi finns alltid till hands om frågor och funderingar uppstår om er årsredovisning.